Vi förbereder nästa äventyr till VästAfrika Februari 2018

Träning, lugn, kultur, mat. Vid havet i solen